Poolista

Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapoolin ovat perustaneet seuraavat suomalaiset silmätautien, -vikojen ja -vammojen tutkimusta tukevat säätiöt:
 

Evald ja Hilda Nissin Säätiö on perustettu vuonna 1964, ja sen toiminta perustuu Nissien säätiötä varten testamenttaamaan omaisuuteen.

Säätiö jakaa vuosittain apurahoja erityisesti Vaasassa, mutta myös muualla Etelä-ja Keski-Pohjanmaalla. Apurahojen kohteina on: lastensuojelu- ja nuorisotyö, kaupallisia opintoja, jatko-opintoja tai tutkimustyötä harjoittavat opiskelijat ja tutkijat sekä silmätautien hoidon edistäminen ja kehittäminen

Glaukooma Tukisäätiö LUX                                                   

Säätiön tarkoituksena on tukea Glaukooman tutkimusta. Apurahoja myönnetään sekä Suomessa että ulkomailla tehtäviin tutkimuksiin. 

 

Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse

Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiön tavoitteena on edistää ja tukea lääketieteellistä tutkimusta koskien maha-, maksa- sekä silmäsairauksia. Tavoite toteutetaan jakamalla stipendejä ja tukea tutkijoille ja tutkijaryhmille nimetyillä osa-alueilla. Säätiö on vuosien saatossa jakanut rahoitusta jopa tutkimuslaitteistohankintoihin. Avustukset maksetaan säätiön juhlapäivänä 5. toukokuuta, joka on Mary Ehrnroothin (os. Beckman) syntymäpäivä

Silmä ja kudospankkisäätiö, Ögon och vävnadsbankstiftelsen

Silmä- ja kudospankkisäätiö on perustettu 1956 lääkäripiirien, silmälääkärien ja leijonien yhteishankkeena edistämään sarveiskalvojen ja muiden kudosten käyttöä lääketieteellisin tarkoituksiin potilaiden parantamiseksi.

Silmäsäätiö

Vuonna 1960 perustettu Silmäsäätiö edistää ja tukee silmien terveyteen liittyvää tieteellistä tutkimusta maassamme. Silmäsäätiö jakaa vuosittain apurahoja sääntöjensä mukaisesti silmälääkäreille ja sellaiseksi valmistuville kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä varten. 


Tohtoritutkijapoolin tuloksellisuus arvioidaan kolmen vuoden kuluttua.  

 

 

 

 

Article

Apurahat

Silmäsäätiö Asiamies
05.02.2020 klo 16:22