Apurahat

Tohtoritutkijapoolin apurahan saaminen edellyttää hakijalta sitovaa kutsua vastaanottavasta tutkimuslaitoksesta ja tämän laitoksenkin hyväksymää riittävän yksityiskohtaista tutkimussuunnitelmaa. Näiden hankkiminen hakijan on syytä käynnistää heti, kun aikomus tohtoritutkijapoolin apurahan hakemisesta on herännyt, jotta tarvittavat asiakirjat ovat valmiina ennen hakuajan päättymistä.

Huomiota kannattaa lisäksi kiinnittää hakemukseen liitettävän menoarvion laatimiseen. Menoarvion tulee perustua luotettavaan arvioon toteutumista menoista ja myös sen tulee olla riittävän yksityiskohtainen.

Tohtoritutkijapooliin osallistuvat säätiöt eivät sen toimiessa pääsääntöisesti myönnä omassa haussaan apurahoja ulkomaiseen työskentelyyn, vaan tällaiset hakemukset lähetetään tohtoritutkijapoolille sen hakuaikoina.

Kevään 2023 haku käynnistyy helmikuun 10. päivänä ja päättyy 15. maaliskuuta. 

Syksyn 2023 haku käynnistyy elokuun 10. päivänä ja päättyy 15. syyskuuta.