Raportointi

Kaksivuotisen apurahan saaneen tutkijan on lähetettävä tohtoritutkijapoolin ohjausryhmälle väliraportti, kun ensimmäinen vuosi lähenee loppuaan. Väliraporttiin on liitettävä selvitys tutkimustyön etenemisestä (valmistuneet artikkelit, tekeillä olevat käsikirjoitukset, osallistumiset konferensseihin, posterit, esitelmät ja muut vastaavat suoritukset). 

Apurahan saaja raportoi tutkimusjakson päättyessä apurahan käytöstä viivytyksettä ohjausryhmälle, viimeistään puolen vuoden kuluessa.

Palautusosoite: asiamies@silmasaatio.fi

 

 

Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapooli

Salomonkatu 17 A, 5 krs. 
00100 Helsinki

asiamies@silmasaatio.fi 
puhelin  040 770 3337